Kategori: Økonomi

    Hvis du har svært ved at finde rundt i de forskellige økonomiske begreber eller skal du blot have dem genopfrisket, så anbefaler vi, at du læser med her for at få mest ud af vores hjemmeside. På økonomisitet.dk opdaterer vi dig om de seneste finansnyheder og økonomi nyheder samt indblik i hvad økonomi indebærer.

    Vi bringer dig økonomi nyheder og finansnyheder her på sitet. Disse nyheder kan for eksempel være, hvis der der er store udsving i BNP i et givent land, eller hvis der er nogle store penge sager, om enten det angår svindel eller er en succeshistorie. Finansnyheder dækker også finansloven og pengepolitik. Ordet økonomi kan bruges i alle sammenhænge når man taler om penge, og det kan dække mange ting både i daglig tale også som begreb i den økonomiske verden. Ordet finans bruges oftest i større sammenhænge der vedrører økonomi og finansiering, for eksempel på virksomhedsplan hvor man betegner økonomiafdelingen som finansafdelingen, eller på landsplan når politikere snakker om hele Danmarks budget finansloven.


    Det kan være svært at finde rundt i begreberne. Inflation betyder, at hele samfundets priser stiger, hvilket medfører en forringet købekraft og et fald i valutaens værdi. En aktie er et værdipapir man kan købe, som giver dig andel af en virksomhed afhængigt af hvor mange aktier du køber. Aktier fungerer som en investering eller en opsparing, med den risiko at man kan tabe penge, hvis virksomheden går konkurs, eller man kan tjene penge, hvis det går godt for virksomheden. BNP står for bruttonationalprodukt og er et mål for et lands værditilvækst år for år. Det betyder at man regner værdien af et lands samlede produktion af vare og tjenesteydelser ud, og trækker værdien af landets anvendte råstoffer fra.  Det er et meget centralt begreb i økonomi verdenen og indikerer et lands økonomiske situation.

    Læs Mere

Hvad er inflation

Hvad er inflation?

Har du flere gange stillet dig selv spørgsmålet: “Hvad betyder inflation?”, og kunne du derfor godt tænke dig at blive klogere herpå? Så er du kommet til det helt rette sted. Hvis du beslutter dig for, at du vil bruge de næste fem minutter af din tid på at læse med i denne guide, vil du nemlig blive gjort klogere på, hvad inflation egentlig indebærer.

Inflation er et helt grundlæggende begreb, når snakken går på makroøkonomi. Inflation betydning er i bund og grund, at der sker en stigning i prisniveauet. Det omvendte af inflation er deflation, hvilket omhandler et fald i det generelle prisniveau.
Hvis du af og til har fulgt med i nyhederne har du helt sikkert hørt, at der snakkes en del om inflation, når der snakkes om økonomi og økonomisk politik. Dette skyldes, at der er tale om et ganske vigtigt område, som er med til at sikre, at den danske økonomi går i den rigtige retning. Når man taler om inflation i danmark, ser vi typisk en årlig inflation, som svinger omkring de to procent pr. år.

 

Hvor meget inflation er passende?

Som det ovenfor står skrevet, så ser man typisk, at den danske inflation ligger og fluktuerer omkring de to procent pr. år. Det er da også to procent, som er målet for den danske økonomi. Det er nemlig vigtigt, at der sker en lille smule inflation, da det er stærkt medvirkende til at sikre en stabil fremgang i den danske økonomi og dermed også det danske samfund. Omvendt er det langt fra at foretrække, hvis der er tale om for høj inflation.

 

Hyperinflation er skadeligt

For meget inflation er altså skadeligt for økonomien, og dette er især tilfældet, hvis der er tale om hyperinflation. Ved du ikke hvad hyperinflation er, så bare rolig, hyperinflation er et begreb som anvendes, når der har været mindst 50 procent inflation i mindst 30 dage. Det vil altså sige, at der er tale om en meget stærk og hurtig stigning i prisniveauet. Blandt andet har vi set hyperinflation i Venezuela. 

Hvorfor skal vi passe på for meget inflation? Når prisen stiger voldsomt og hurtigt, er det medvirkende til at prisniveauet ikke er særligt transparent, hvilket altså vil sige, at man ikke kan regne med, at prisen i morgen er den samme som i dag. Dette er stærkt medvirkende til, at investorerne bliver inaktive, hvilket vil hæmme økonomien. Derudover vil inflation helt basalt nedbringe forbrugernes købekraft, hvilket vil hæmme den økonomiske aktivitet.

 

Økonomisk udvikling kræver stabil inflation

Dog er det vigtigt, at der fastholdes en vis mængde inflation på omkring et par procent, da dette er medvirkende til at sikre en sund økonomisk fremgang. Blandt andet ser man, at denne mængde inflation er med til at sikre, at arbejdsløsheden befinder sig på det strukturelle niveau. Derudover er det alfa og omega, at der er tale om en stabil inflation. Det vil altså sige, at der fastholdes et stabilt prisniveau, investorerer og forbruger kan regne med, at priserne ikke ændres fra den ene til den anden dag.